Souhlas se zpracováním osobních údajů eReality.cz a eDražby.cz

Uživatel serverů eReality.cz a eDrazby.cz (dále jen „Servery“) dostupný z internetové adresy (URL) https://www.eReality.cz a https://www.eDrazby.cz, které poskytuje společnosti RealityInt.cz, IČ: 24266931, DIČ: CZ 24266931 se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, 110 00 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data, uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data, a to zejména za účelem kontaktování. Uživatel pak dále vyslovuje souhlas s tím, že Správce je oprávněn tyto osobní údaje těmto subjektům, dle volby Uživatele, předat. Uživatel také souhlasí s tím, že Správce je oprávněn (nikoli povinen) tyto osobní údaje předat třetí osobě, zpracovateli ve smyslu § 4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů, a to spolupracující se Správcem v oblasti poskytování úvěrů, realitní činnosti, poskytování pojištění a dodávání energií. Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce info@ereality.cz odvolat. Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.