dražby Pozemky zemědělský Brněnský kraj

Dražby Pozemky zemědělský v Jihomoravském kraji

  Doporučujeme:

 • Koupíme Vaši nemovitost

  KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST

  Přímým prodejem bez prostředníka dosáhnete na maximální možnou prodejní cenu.

  Tel. 606 600 269           eReality.cz
 • Zde mohou být zobrazeny odkazy na Vaše zakázky »

 • Borkovany okres Břeclav

  Oceňovaný pozemek parc. č. 4258 se nachází cca 350 m západně od okraje zastavěné části obce Borkovany. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého dlouhého pásu. Je svažitý k jihozápadní straně. N...

  OKdražby
  8 000 Kč
 • Oslavany okres Brno-venkov

  Dražby FÚ
  577 393 Kč
 • Moravský Krumlov (Polánka) okres Znojmo

  Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 544/45, o výměře 6198 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastráln...

  OKdražby
  78 534 Kč
 • Křepice okres Znojmo

  Prodej orné půdy p.č. 8/5 o výměře 2.106m2 nacházející se v .k.ú. Křepice, okres Znojmo. Na pozemku se nachází elektrické přípojky. Objekt se prodává formou elektronické aukce, kterou zvládnete h...

  S-dražby, Centrum aukcí.cz s.r.o.
  79 000 Kč
 • Hodonín okres Hodonín

  Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Mikulčice. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 5...

  Portál elektronických dražeb
  236 000 Kč
 • Sudoměřice okres Hodonín

  Nemovitosti - Pozemky čj: 009 ED 00004 / 19 - 10 Kraj Jihomoravský, Hodonín Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
  22 074 Kč
 • Ždánice okres Hodonín

  Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2131/306 - orná půda a pozemku p.č. 2143/274 - orná půda, vše v k.ú. Ždánice, obec Ž...

  OKdražby
  19 333 Kč
 • 2 640 000 Kč
 • Ivanovice na Hané (Chvalkovice na Hané) okres Vyškov

  Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/15 nemovité věci - pozemku p.č. 4053 - orná půda, v k.ú. Chvalkovice na Hané, obec Ivanovice na Hané, okres Vyškov, který je situován v severozáp...

  OKdražby
  16 667 Kč
 • Ivančice okres Brno-venkov

  Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2650/32 - orná půda a pozemkek p.č. 2860/18 - orná půda, vše v k.ú. Ivančice, obec Ivančice, okres Brno-venkov, které jsou situovány v severní až severovýchod...

  OKdražby
  82 000 Kč
 • Hajany okres Brno-venkov

  Nemovitosti - Pozemky čj: 009 ED 00001 / 20 - 15 Kraj Jihomoravský, Brno-venkov Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
  135 627 Kč
 • Moravský Krumlov (Polánka) okres Znojmo

  Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 544/45, o výměře 6198 m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastráln...

  OKdražby
  78 534 Kč
 • Horní Věstonice okres Břeclav

  Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 3845 - orná půda, p.č. 4139 - ostatní plocha, p.č. 4140 - vinice, p.č. 4176 - vinice, p.č. 4228...

  OKdražby
  126 500 Kč
 • Jaroslavice okres Znojmo

  Jedná se o spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku parc. č. 8525 a parc. 8526 se nacházejí v oploceném areálu místního Zemědělského družstva. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvatů. Oceňovan...

  OKdražby
  198 400 Kč
 • Vyškov okres Vyškov

  Pozemek p.č. 3055 se nachází na okraji Mouřínova mezi obecní zpevněnou komunikací vedoucí na ČOV obce a potokem. Oceňovaný pozemek je v územním plánu v zóně B1 pro stavbu staveb pro bydlení v...

  Portál elektronických dražeb
  26 687 Kč
 • Prace okres Brno-venkov

  Dražené pozemky se nachází v obci Prace, v k.ú. Prace. Jednotlivé parcely na sebe navazují. Jsou zatravněné, vyskytuje se zde několik ovocných stromů. Pozemky jsou bez oplocení, kromě parc.č. 419...

  Portál elektronických dražeb
  111 333 Kč
 • Žďárná okres Blansko

  id. 1/12 pole ve Žďárné, okr. Blansko

  OKdražby
  6 000 Kč
 • Čeložnice okres Hodonín

  Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 1202/91 - orná půda, v k.ú. Čeložnice, obec Čeložnice, okres Hodonín, který je situován v okrajové, zastavitelné části obce Čeložnice. Pozemek je situovaný v ...

  OKdražby
  310 000 Kč
 • Morkůvky okres Břeclav

  Nemovitosti - Zemědělské objekty čj: 007 EX 02826 / 06 - a1 Kraj Jihomoravský, Břeclav

  Exdražby
  2 160 000 Kč
 • neuvedena
 • Brumovice okres Břeclav

  Jedná se o zemědělské pozemky tvaru úzkého pásu, z nichž pozemek č. 1535/72 je samostatný a ostatní pozemky spolu sousedí.

  OKdražby
  124 000 Kč
 • Mouchnice okres Hodonín

  Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - parc. č.613/1 ostatní plocha o výměře 2345 m2 - parc. č.806/2 ostatní plocha o výměře 638 m2 - parc. č.847/21 orná půd...

  iDnes reality
  45 000 Kč
 • Topolany okres Vyškov

  Dne 30.11.2020 ve 12:00 hod. se koná dražba pod 178 EX 7131/05-46, kterou pořádá Exekutorský úřad Plzeň-jih, soudní exekutor JUDr. Jiří Janečka Ph. D. v sídle V Bezovce 1896/6, 301 00 Plzeň, těch...

  iDnes reality
  206 667 Kč
 • Starovice okres Břeclav

  Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti: ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k: -parc. č. 1086/76 orná půda o výměře 1500m2 ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k: -parc. č. 106...

  iDnes reality
  22 000 Kč
 • Rakvice okres Břeclav

  Nabízíme k prodeji formou elektronické aukce pozemek p. č. 4735 o výměře 46.492 m2. Katastrální území Rakvice, okres Břeclav. Elektronická aukce se bude konat dne: 1.10.2020 od 14:00 hod do 14:30...

  iDnes reality
  1 190 000 Kč
 • Vyškov okres Vyškov

  Dne 6.10.2020 od 11:00 hod., se koná dražba pod 006 Ex 954/12-420, kterou pořádá Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Alena Blažková, soudní exekutor, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno-město, prostř...

  iDnes reality
  57 000 Kč
 • Těšany okres Brno-venkov

  Dne 13.10.2020 v 11:00 hod., se koná dražba pod 006 EX 148/05-1102, kterou pořádá Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Alena Blažková, soudní exekutor, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno-město, prost...

  iDnes reality
  1 645 000 Kč
 • Moravany okres Brno-venkov

  Jedná se o rovinatý pozemek lichoběžníkového tvaru o výměře 20816m2 v katastru obce Moravany vedený jako orná půda. Dle aktuálně platného územního plánu se pozemek nachází v nezastavěném území v ...

  Bazoš
  13 800 000 Kč
 • Vyškov okres Vyškov

  Pozemek (1187 m2), podíl 1/8, k.ú. a obec, okres Vyškov

  Sreality
  57 000 Kč
 • Těšany okres Brno-venkov

  Oceňované pozemky se nachází ve 4 lokalitách v k.ú. Těšany. Jedná se o pozemky, které jsou zemědělsky užívány jako orná půda, jsou součástí velkých půdních celků, jen parc.č. 1076 je užívána sa...

  Sreality
  1 645 000 Kč