dražby Pozemky Olomoucký kraj

Dražby Pozemky v Olomouckém kraji

  Doporučujeme:

 • Koupíme Vaši nemovitost

  KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST

  Přímým prodejem bez prostředníka dosáhnete na maximální možnou prodejní cenu.

  Tel. 606 600 269           eReality.cz
 • Zde mohou být zobrazeny odkazy na Vaše zakázky »

 • Dětkovice okres Prostějov

  Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2746 - zahrada, vše v k.ú. Dětkovice u Prostějova, obec Dětkovice, okres Prostějov, který je situová...

  OKdražby
  24 667 Kč
 • Lukavice okres Šumperk

  Místo dražby Zasedací místnost administrativní budovy Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5, Nezadaná obec. Navrhovatel:Mgr. Ivan Hloušek, likvidátor. Dražební jistota:. Katastrální území:...

  Centrální Adresa
  9 000 Kč
 • Polom okres Přerov

  Prodej souboru pozemků o celkové výměře 39.934 m2, nacházející se v k.ú. Polom u Hranic, obec Hranice, okres Přerov. Z toho 9.968 m2 je možno využít jako stavební pozemek p.č.: 164/1 (ostatní p...

  S-dražby, Centrum aukcí.cz s.r.o.
  1 700 000 Kč
 • Štěpánov okres Olomouc

  Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 79 - ostatní plocha, pozemku p.č. 80 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 147 - trva...

  OKdražby
  45 620 Kč
 • 360 000 Kč
 • Mořice okres Prostějov

  Draženy jsou ideální spoluvlastnické podíly: I) ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 298 - zahrada, LV č. 528, v k.ú. Mořice, obec Mořice, okres Prostějov. II) ve výši 1/19 k ...

  OKdražby
  92 000 Kč
 • Lipník nad Bečvou okres Přerov

  e-dražby
  67 784 Kč
 • Bludov okres Šumperk

  Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 2726/11 - orná půda, pozemku p.č. 2736/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2736/2 - trvalý travní porost, LV č. 662, vše v k.ú. Bludov, ...

  OKdražby
  86 700 Kč
 • Bratrušov okres Šumperk

  e-dražby
  260 000 Kč
 • Opatovice okres Přerov

  Místo dražby v prostorách notářské kanceláře JUDr. Marcely Veberové, ul. Fryštátská 81/18, Karviná. Navrhovatel:JUDr. Marcela Veberová, soudní komisařka. Dražební jistota:. Katastrální území:Opat...

  Centrální Adresa
  20 000 Kč
 • Olomouc (Nové Sady) okres Olomouc

  Oceňované pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části města Olomouc. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha ...

  OKdražby
  40 000 Kč
 • Otinoves okres Prostějov

  Jedná se o dražbu pozemků, které se nacházejí uvnitř souvisle zastavěného území obce. Na pozemcích se nenacházejí stavby, pouze trvalé porosty bez vlivu na obvyklou cenu. Dle místního šetření je ...

  OKdražby
  180 000 Kč
 • Medlov okres Olomouc

  Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8. Jedná se o zděný objekt se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelné...

  OKdražby
  73 333 Kč
 • Grygov okres Olomouc

  Jedná se o dražbu pozemku 723m2, který se nachází na okraji zastavěného území obce. Jde o zahradu. Na pozemku se nachází drobné stavby, zahrádkářského charakteru, neevidované v KN. V okolí se nac...

  OKdražby
  420 000 Kč
 • Sobotín okres Šumperk

  jedná se o dražbu zahrady 73m2 se zahrádkářskou chatkou. Chatka je samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní. Je dřevěná, sedlová střecha, krytina z vlnovky, klempířské prvky nejsou. Okna jsou ...

  OKdražby
  32 000 Kč
 • Moravičany okres Šumperk

  Nemovitosti - Pozemky čj: 164 EX 06301 / 13 - 91 Kraj Olomoucký, Šumperk Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
  10 000 Kč
 • Milenov okres Přerov

  Nemovitosti - Pozemky čj: 220 EX 00754 / 11 - 278 Kraj Olomoucký, Přerov Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
  11 400 Kč
 • Střítež nad Ludinou okres Přerov

  Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3030 - orná půda, pozemku p.č. 3032 - orná půda, a dále pozemku p.č. 3033 -orná půda, vše v k.ú. S...

  OKdražby
  114 667 Kč
 • Krumsín okres Prostějov

  Nemovitosti - Pozemky čj: 164 EX 00983 / 19 - 113 Kraj Olomoucký, Prostějov Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
  34 000 Kč
 • Bílá Lhota okres Olomouc

  Jedná se o dražbu pozemku p.č. 78/309 v obci Bílá Lhota, k.ú.Bílá Lhota, okres Olomouc, který je zapsán u KN Olomouc na LV č.47 kde správu vykonává Katastrální úřad Olomouc pro Olomoucký kraj.Vzh...

  OKdražby
  86 667 Kč
 • Hněvotín okres Olomouc

  Nemovitosti - Pozemky čj: 134 EX 06198 / 19 - 161 Kraj Olomoucký, Olomouc Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
  98 000 Kč
 • Mostkovice okres Prostějov

  Nemovitosti - Pozemky čj: 108 EX 06269 / 11 - 127 Kraj Olomoucký, Prostějov

  Exdražby
  63 000 Kč
 • Přerov (Předmostí) okres Přerov

  Nemovitosti - Pozemky čj: 007 EX 01651 / 14 - 69 Kraj Olomoucký, Přerov

  Exdražby
  132 000 Kč
 • Loučka okres Olomouc

  Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemek p.č. 151/4 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 704 m2, kde je tento pozemek situován za oceňovaným...

  OKdražby
  35 333 Kč
 • Milenov okres Přerov

  Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na nemovitých věcech: -parc. č.2668 orná půda ovýměře 2978 m2 zapsaných na LV 228, kat. území Milenov, obec Milenov, okres Přerov. -parc. č....

  iDnes reality
  11 400 Kč
 • Vápenná okres Jeseník

  Nabízíme k prodeji formou elektronické aukce pozemky lomu Ehrlich, k. ú. Vápenná v okrese Jeseník a příslušná oprávnění k těžbě. Dva navazující pozemky o celkové výměře 40.659m2. Nevyhrazený dobý...

  iDnes reality
  15 000 000 Kč
 • Žulová okres Jeseník

  Nabízíme k prodeji formou elektronické aukce pozemky lomu Boží hora o celkové výměře 58.057m2 v K. ú. Žulová v okrese Jeseník a příslušná oprávnění k těžbě. 5 navazujících pozemků s vyhrazeným do...

  iDnes reality
  15 000 000 Kč
 • Žulová okres Jeseník

  Nabízíme k prodeji bývalý lihovar s prostorným pozemkem ve městě Žulová. Celková plocha včetně přilehlých pozemků je 2 805 m2. Objekt se nachází na okraji zástavby, vzdálen od centra města Žulová...

  Sreality
  299 000 Kč
 • Malá Morava (Sklené) okres Šumperk

  Nabízíme k prodeji stavební pozemek o celkové výměře 1 158 m2 v obci Malá Morava, část obce Sklené, okres Šumperk, kraj Olomoucký. Nachází se asi 13 km severovýchodně od města Králíky a asi 22 km...

  Sreality
  190 000 Kč
 • Olomouc okres Olomouc

  Prostřednictvím internetové online aukce nabízíme exkluzivně lesní pozemky o celkové výměře 17814 m2 v katastrálním území Cakov na Olomoucku. Jedná se o celkem o 6 pozemků určených k plnění funkc...

  Bazoš
  267 210 Kč
 • Písařov okres Šumperk

  Na prodej pozemku jsou od 17. 7. 2020 zveřejněny informace o aukci prostřednictvím Elektronického aukčního systému, která se bude konat ve dnech od 20.7.2020 do 10. 8. 2020 (bližší informace na w...

  Avízo
  1 500 Kč
 • Jeseník okres Jeseník

  Na prodej majetku je vyhlášena elektronická aukce v termínu od 1. 7. 2020 do 29. 7. 2020. Více informací na www.nabidkamajetku.cz v sekci elektronické aukce - vyhlášené. Pozemek • parcela č. ...

  Avízo
  17 000 Kč
 • Vidnava okres Jeseník

  Na prodej majetku je vyhlášena elektronická aukce v termínu od 1. 7. 2020 do 29. 7. 2020. Více informací na www.nabidkamajetku.cz v sekci elektronické aukce. Pozemek • pozemková parcela č. 13...

  Avízo
  250 000 Kč
 • Jeseník okres Jeseník

  Na prodej majetku je vyhlášena elektronická aukce v termínu od 1. 7. 2020 do 29. 7. 2020. Více informací na www.nabidkamajetku.cz v sekci elektronické aukce - vyhlášené. Pozemek • parcela č. ...

  Avízo
  77 000 Kč
 • Jeseník okres Jeseník

  Na prodej majetku je vyhlášena elektronická aukce v termínu od 1. 7. 2020 do 29. 7. 2020. Více informací na www.nabidkamajetku.cz v sekci elektronické aukce - vyhlášené. Prodávaný majetek Poz...

  Avízo
  154 000 Kč
 • Jeseník okres Jeseník

  Na prodej majetku je vyhlášena elektronická aukce v termínu od 1. 7. 2020 do 29. 7. 2020. Více informací na www.nabidkamajetku.cz v sekci elektronické aukce - vyhlášené. Pozemek • parcela č. ...

  Avízo
  23 000 Kč
 • Jeseník okres Jeseník

  Na prodej majetku je vyhlášena elektronická aukce v termínu od 1. 7. 2020 do 29. 7. 2020. Více informací na www.nabidkamajetku.cz v sekci elektronické aukce - vyhlášené. Předmětem elektronické...

  Avízo
  336 000 Kč
 • Šumperk okres Šumperk

  AUKČNÍ VYHLÁŠKA Aukce se řídí platným Aukčním řádem, není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak. Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. ...

  Avízo
  neuvedena
 • Jeseník okres Jeseník

  Na prodej majetku je vyhlášena elektronická aukce v termínu od 15. 6. 2020 do 9. 7. 2020. Více informací na www.nabidkamajetku.cz v sekci "Elektronické aukce - vyhlášené". Pozemky - stavební ...

  Avízo
  2 100 000 Kč
 • Jeseník okres Jeseník

  Na prodej majetku je vyhlášena elektronická aukce v termínu od 15. 6. 2020 do 9. 7. 2020. Více informací na www.nabidkamajetku.cz v sekci elektronické aukce. Pozemky • parcela č. 1747/1 o vým...

  Avízo
  19 000 Kč

Nalezeno celkem 45 záznamů