vylkup nem banner

Dražby Pozemky v Karlovarském kraji

  Doporučujeme:

 • POPLATKY NEPĚSTUJEME

  POPLATKY NEPĚSTUJEME

  Přijďte do Komerčky pro hypotéku bez poplatků za zpracování a odhad nemovitostí

  Tel. 800 521 521           kb.cz
 • Zde mohou být zobrazeny odkazy na Vaše zakázky »

 • Stanovice okres Karlovy Vary

  Nemovitosti - Zemědělské objekty čj: 009 EX 01985 / 17 - 146 Kraj Karlovarský, Karlovy Vary Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
 • Cheb okres Cheb

  viz dražební vyhláška a znalecký posudek Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a ...

  Portál elektronických dražeb
 • Aš okres Cheb

  Prodej zahrady o celkové výměře 504 m2, obec Aš, okrej Cheb, Karlovarský kraj Zahrada se nachází za garážemi s přístupem z ulice Dukelská. Dle mapy lze na zahradě vidět rozestavěnou budo...

  VeřejnéDražby
 • Aš okres Cheb

  Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb. Oceňované pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části města Aš. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvar...

  OKdražby
 • Aš (Mokřiny) okres Cheb

  Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - zahrada číslo parcelní 207/5 a ostatní plocha čísloparcelní 918, jsou situovány v jihovýchodní okrajové části intravilánu obce Aš, v katastrálnímúzemí a...

  OKdražby
 • Skalná okres Cheb

  Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 160/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 667/2 - orná půda, pozemku p.č. 677/9 - trvalý travní porost...

  OKdražby
 • Karlovy Vary (Bohatice) okres Karlovy Vary

  Nemovitosti - Pozemky čj: 108 EX 01231 / 14 - 205 Kraj Karlovarský, Karlovy Vary Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
 • Andělská Hora okres Karlovy Vary

  1. Předmět dražby: Nemovitá věca) Označení a popis dražené nemovité věci:Okres: CZ0412 Karlovy VaryObec: 538001 Andělská HoraKatastrální území: 600369 Andělská HoraList vlastnictví: 321Parcela 1...

  Dražby FÚ
 • Cheb (Hradiště) okres Cheb

  Nemovitosti - Pozemky čj: 040 EX 16750 / 09 - 285 Kraj Karlovarský, Cheb Dražební jistota: ,-Kč

  Exdražby
 • Libá okres Cheb

  Nemovitosti - Pozemky čj: 134 EX 08327 / 16 - 355 Kraj Karlovarský, Cheb

  Exdražby
 • Jáchymov okres Karlovy Vary

  Nemovitosti - Pozemky čj: 134 EX 14062 / 10 - 525 Kraj Karlovarský, Karlovy Vary

  Exdražby
 • Podhradí okres Cheb

  Jedná se o pozemky, které tvoří souvislý pás po levé straně potoka protékajícího zalesněným údolím za areálem bývalé továrny, na pozemcích se nacházejí malé rybníky (zčásti bez vody).

  OKdražby
 • Hroznětín okres Karlovy Vary

  Jedná se o pozemky situované v chatové osadě na severním okraji města Hroznětín. Pozemek p.č. 2161/35 je využíván jako zahrada a s pozemkem p.č. 2161/2 tvoří přístupové komunikace k jednotlivým z...

  OKdražby
 • Pomezí nad Ohří okres Cheb

  Jedná se o pozemek parc.č. 242/7 v k.ú. Dolní Hraničná, obec Pomezí nad Orlicí, okr. Cheb.

  OKdražby
 • Sokolov okres Sokolov

  Nabízíme k prodeji pozemky v Brně v k.ú. Horní Heršpice mezi ulicí Sklenářská a řekou Svratkou, pozemky sousedí s VELUXem a OBI. Parcely jsou určeny dle ÚP pro komerční výstavbu. Celková výměra p...

  Pro Konzulta
 • Stanovice okres Karlovy Vary

  Budovy na pozemcích č. 255 a 256/1 jsou původními zemědělskými stavbami, které uzavíraly hospodářský dvůr. Objekt na pozemku č. 255 již není zachovaný, zbylo z něj jen obvodové zdivo. Objekt na ...

  Portál dražeb
 • Aš okres Cheb

  Portál dražeb
 • Karlovy Vary (Bohatice) okres Karlovy Vary

  Předmětem dražby jsou: Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 264 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Karlovy Vary, katastrální úze...

  Portál dražeb
 • Kyselka okres Karlovy Vary

  Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 737/26 - zahrada a pozemku p.č. 788/36 - zahrada, vše v k.ú. Radošov u Kyselky, obec Kyselka, okres Karlovy Vary, které jsou situovány v okrajové, zastavěné č...

  Portál dražeb
 • okres Karlovy Vary

  Pozemek se nachází dle platného územního plánu v zóně rekreační s možností výstavby objektů pro individuální rekreaci, v blízkosti již užívaných rekreačních objektů.

  Portál dražeb

Nalezeno celkem 28 záznamů