Žešov - pozemky pozemkové parcely č. 162/3 a č. 162/4

Žešov ( okres Prostějov)

Popis nemovitosti

Předmětné pozemky se nachází mimo zastavěné území obce, jsou veřejně přístupné. Pozemky lemují nezpevněnou komunikaci, která slouží k zajištění zemědělské výroby, ve vlastnictví ČR, se kterou je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a dále přes pozemky jiných vlastníků. Přístup k pozemkům není smluvně zajištěn. Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty a náletové dřeviny. Pozemky nelze napojit na inženýrské sítě. Dle platného územního plánu jsou pozemky součástí plochy smíšené nezastavěného území, zasahují do lokality plošného protierozního opatření a nacházejí se v blízkosti ochranného pásma silnice nebo rychlostní silnice.

datum dražby:

Doporučujeme v okrese Prostějov

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí