Vejvanov - p.č. 725/4 ostatní plocha, manipulační plocha

( okres Rokycany)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce je pozemek p.č. 725/4 o výměře 350 m2 ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Vejvanov, obec Vejvanov zapsaný na LV 60000 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Rokycany. Obec Vejvanov se nachází v okrese Rokycany v Plzeňském kraji. Jedná se o volně přístupnou pozemkovou parcelu nacházející se na okraji obce Vejvanov. Pozemek má z části charakter zpevněné komunikace a další část pozemku tvoří trvalý porost. V podstatě tento pozemek tvoří veřejné prostranství – je součástí dopravní točny. Skrz pozemek vede komunikační vedení poskytovatele CETIN a.s. Dle platného územního plánu je pozemek veden jako plochy těžby nerostů. Dle stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského na tomto pozemku není stanoven žádný dobývací prostor, proto jeho užívání není z titulu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (horní zákon), nijak omezeno.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Rokycany

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí