Týneček - p. č. 250/1, ost. pl., ostatní komunikace

Týneček ( okres Olomouc)

Popis nemovitosti

Pozemek se nachází na území statutárního města Olomouce, v místní části Týneček, je veřejně přístupný. Na části pozemku se nachází nezpevněná polní cesta v terénu a na části pozemku travní porost s křovinami. Přesto, že je majetek vedený v katastru nemovitostí se způsobem využití ostatní komunikace, žádná komunikace se na něm nenachází. Předmětný majetek se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně – prameniště Olomouc – Černovír, v platném územním plánu města Olomouce je veden v plochách B – plochy smíšené obytné až na severní nepatrnou část, která je v plochách veřejných prostranství a jižní nepatrnou část, která zasahuje do plochy dopravní infrastruktury. V blízkosti se nachází síť elektronických komunikací s ochranným pásmem ve vlastnictví společnosti CETIN, a. s. a podzemní vedení VN do 35 kV s ochranným pásmem a podzemní vedení NN do 1 kV s ochranným pásmem ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Předmětný majetek může být dotčen vedením i jiných inženýrských sítí, kdy ohledně případného uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotlivý v úvahu přicházející správci těchto sítí.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Olomouc

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí