Teplice-Řetenice, p. č. 841/1 o výměře 13323 m2, p.č. č. 841/13 o výměře 256 m2 - aukce č.

Řetenice ( okres Teplice)

Popis nemovitosti

Jedná se o pozemky, které se nacházejí mimo zastavěné území obce, na hranici se zastavěným územím, na jihozápadním okraji mezi zahrádkářskou osadou „Řetenice” a roklí „Vápenka” v Teplicích-Řetenicích. Ze severní strany pozemky sousedí s pozemky jiného vlastníka, areálu stavební společnosti NAO Teplice. Příjezd a přístup k předmětným pozemkům je z ulice Buzulucká přes železniční trať a dále po úzké asfaltové komunikaci podél zahrádkářské osady, kde komunikace končí. Podél této komunikace a předmětných pozemků se nachází část nadzemního vedení parovodu a kondenzátu na sloupech a patkách společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., v jehož ochranném pásmu se předmětné pozemky nacházejí. Kompenzační smyčka tohoto parovodu zasahuje v jednom místě do předmětných pozemků. Parovod ani jeho součásti nejsou předmětem převodu. Na pozemcích se nachází nelesní porost plnící ekologickou funkci (jedná se převážně o náletový porost bez pěstební péče se známkami poškození). Na části pozemku parcela č. 841/1 v katastrálním území Teplice-Řetenice se nachází nezákonně soustředěný odpad.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Teplice

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí