Telč - pozemky pozemková parc. č. 756/14 a parc. č. 756/64

( okres Jihlava)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí