Suchdol nad Odrou - pozemek p.č. 1910, ostatní plocha, ostatní komunikace

( okres Nový Jičín)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc: Pozemek: - parcela č. 1910, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro obec a katastrální území Suchdol nad Odrou, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín. Popis předmětu aukce: Pozemek se nachází na okraji zastavěného území městyse v blízkosti zahrádkářské oblasti, jedná se o úzký, dlouhý a volně přístupný pozemek. Druh pozemku a způsob využití v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, jelikož v katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, ale ve skutečnosti je pozemek porostlý náletovými dřevinami a stromy. Dle sdělení Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu je pozemek p.č. 1910 v k.ú. Suchdol nad Odrou součástí zastavitelné plochy SO - plochy smíšené obytné. V blízkosti předmětného pozemku se nachází zařízení v majetku, příp. v provozování společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. Na pozemku se nachází část zděného měřidla – el. rozvaděče ve vlastnictví neznáme osoby. Přes pozemek vede přístup do zahrádkářské o... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Nový Jičín

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí