Stráž u Tachova, p. p. č. 365/12

Stráž ( okres Tachov)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc - pozemková parcela č. 365/12 o výměře 362 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v k. ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, vedená u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov a zapsaná na LV č. 60000. Pozemek leží na severozápadním okraji zastavěného území obce Stráž. Jde o pozemek, který je bývalým zaniklým korytem potoka na jižním břehu řeky Úhlavky. V územním plánu je veden v plochách smíšených nezastavěného území – plocha smíšená krajinná. Na pozemku nejsou žádné stavby, venkovní úpravy ani inženýrské sítě. Pozemek leží v záplavovém území 5-ti leté vody a je i v aktivní zóně. Pozemek je obtížně přístupný, je zde neudržovaný trvalý porost stromů s převahou olše.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Tachov

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí