STAVBA OBJEKTU STÁLÉHO LEHKÉHO OPEVNĚNÍ NA POZEMKU ST.P.Č. 246 K.Ú.CHRASTAVA II

( okres Liberec)

Popis nemovitosti

Stavba není součástí pozemku, stojí na pozemku jiného vlastníka, na stavební parcele č. 246, zapsané na LV 1 pro k.ú. Chrastava II, obec Chrastava, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec. Předmětem aukce je objekt stálého lehkého opevnění typ K3/46/A-120 - železobetonová stavba bez inženýrských sítí, není uzavřená, pěšky přístupný pouze přes pozemky cizích vlastníků, příjezd k Předmětu aukce není možný vůbec. Na Předmětu aukce vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práva a povinnosti vyplývající z předkupního práva jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. Průkaz energetické náročnosti budovy, dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se nevyžaduje, protože objekt stálého lehkého opevnění splňuje podmínky pro výjimku dle ustanovení § 7 odst. 5, písm.a) tohoto zákona. V územním plánu je pozemek st.p.č. 246, LV 1, k.ú. Chrastava II veden jako plochy lesní. Vyjádření z hlediska liniových staveb ČEZ Distribuce, a.s. - nenachází se energetické zařízení v majetku firmy. Telco Pro Services, a.s. - nenachází se komunikační zařízení v majetku firmy. ČEZ ICT Services, a.s. - nenachází se komunikační zařízení v majetku firmy. GasNet, s.r.o. - nejso... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Liberec

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí