Stavba:Libina,č.p.398,rod.dům na p.č. 7200 a pozemek p.č. 7208 v k.ú. Horní Libina v podíl

( okres Šumperk)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí