Starý Plzenec - podíl o velikosti id. 1/2 pozemku p. č. 233/68, k. ú. Sedlec u Starého Plz

Sedlec ( okres Plzeň)

Popis nemovitosti

Jedná se o spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/2 na pozemku p. č. 233/68 o výměře 62 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, obec: Starý Plzenec, okres: Plzeň-město, zapsán na listu vlastnictví 810, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město. Předmětný pozemek je volně přístupný, nepravidelného tvaru s travnatým povrchem a nachází se v severní okrajové části Sedlce mimo intravilán. V územním plánu obce je pozemek součástí plochy krajinná zeleň (NK) a zcela leží v ochranném pásmu maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Sedlecká rokle.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Plzeň

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí