St.D.Lhota,č.ev.1016,rod.rekr.,vč.parc.č.st. 332,354/3,355, k.ú. Dolní Lhota u Ostravy

Lhota ( okres Opava)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí