Srbice, p.p.č. 81/52 o výměře 2557 m2, č. EAS/UTP/060/2024

Srbice ( okres Teplice)

Popis nemovitosti

Jedná se o dlouhodobě neužívaný, nezastavěný pozemek, zarostlý náletovým porostem, přesné hranice pozemku nejsou v terénu zřejmé. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako vodní plocha – zamokřená plocha, přičemž menší část pozemku je skutečně zamokřenou plochou od sousedního pozemku p.p.č 332/1, na který je vyústěn trubní propustek pod silniční komunikací č. 13, za čerpací stanici PHM. Na sousedním pozemku je pak umístěna podzemní nádrž užitkové vody s čerpadlem pro potřeby místní hasičské zbrojnice a k závlaze obecní zeleně. Větší část oceňovaného pozemku je suchá a využitelná k účelu danému platným územním plánem obce Srbice. Pozemek není přístupný z veřejné komunikace, ale pouze přes pozemky jiných vlastníků. Prodávající neeviduje zájemce se žádostí o stanovení nového dobývacího prostoru. Vyjádření z hlediska územního plánu Dle vyjádření Magistrátu města Teplice ze dne 08.06.2022 se pozemek dle změny č. 1 územního plánu Srbice nachází v zastavěném území 01 Srbice s převažující funkcí bydlení. - Limitem v území je ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů, záplavové území s periodicitou 100 let, poddolované území, chráněné ložiskové území a ložiska nerostných surovin.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Teplice

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí