Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 ke stavbě Proseč, č. p. 7

( okres Havlíčkův Brod)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí