Slatina nad Zdobnicí - pozemek p. p. č. 3381

( okres Rychnov nad Kněžnou)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc: pozemek: - pozemková parcela č. 3381 o výměře 2.908 m2, druh pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a obec Slatina nad Zdobnicí, katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Popis Předmětu aukce: Majetek je situovaný na okraji zastavitelného území obce Slatina nad Zdobnicí, v místní části „V Dubince“. Předmětný pozemek je rovinatý, volně přístupný po nezpevněné komunikaci a dle územního plánu obce se nachází v ploše pro smíšenou obytnou - venkovskou výstavbu. K pozemku nejsou přivedeny inženýrské sítě, nachází se však v jeho blízkosti. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a movitý majetek bez hodnoty (2 zchátralé stavební buňky, rozpadlé betonové sloupky, kameny a zbytky stavebního materiálu). Další údaje: Na předmětném pozemku se nachází nadzemní elektrické vedení VN 35 kV včetně ochranného pásma ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Pozemek se zvětší části nachází v obalové (kruhové) zóně lesa od jeho hranice do vzdálenosti 50 m. Tyto skutečnosti nejsou vyznačeny na listu vlastnictví.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Rychnov nad Kněžnou

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí