PROTIVANOV, POZEMKY PARCELA Č. 752/31 A 752/35

( okres Prostějov)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí