Pozemky parc. č. 7867/4, 7868/6, 7868/9, 7869/4, 7872/18, 7875/9 k.ú. Židenice, obec Brno

Židenice ( okres Brno-město)

Popis nemovitosti

Pozemky: parc. č. 7867/4 - o výměře 39 m2, ostatní plocha, zeleň parc. č. 7868/6 - o výměře 96 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace parc. č. 7868/9 - o výměře 111 m2, zahrada, ZPF parc. č. 7869/4 - o výměře 823 m2, zahrada, ZPF parc. č. 7872/18 - o výměře 1991 m2, zahrada, ZPF parc. č. 7875/9 - o výměře 199 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace zapsané na LV 60000, k.ú. Židenice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město. Součásti a příslušenství: Trvalé porosty na pozemcích parc. č. 7872/18, 7869/4 a 7868/6 a plot I. na pozemcích parc. č. 7872/18, 7869/4; plot II. na pozemcích parc. č. 7872/18 a 7869/4; branky na pozemcích parc. č. 7872/18 a 7869/4; zpevněná plocha I. na pozemku parc. č. 7872/18; zpevněná plocha II. na pozemku parc. č. 7872/18; zpevněná plocha na pozemku parc. č. 7875/9. Popis předmětu aukce: Pozemky se nachází v souvisle zastavěném území obce, na okraji k.ú. Židenice směr Slatina v obci Brno v lokalitě u Žlebu. Jsou umístěny ve stabilizovaných plochách dle územního plánu v plochách pro dopravu ozn. D – tělesa dopravních staveb, rezervy ploch pro dopravu a částečně v ploše nestavební – volné s funkcí zemědělský půdní fond (dle skutečnosti jsou pozemky využívány pro rekreaci – zahrada v zahrá

datum dražby:

Doporučujeme v okrese Brno-město

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí