POZEMKY P.Č. 1207/7, P.Č.3553 V K.Ú. OTÍN U JINDŘICHOVA HRADCE

Otín ( okres Jindřichův Hradec)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické je: - pozemek parc. č.: 1207/7 o výměře 744 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, - pozemek parc. č.: 3553 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná ploch, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec. POPIS PŘEDMĚTU AUKCE: LOKACE: Pozemky se nacházejí ve východní části obce Jindřichův Hradec, mimo sídelní část, v nezastavěném území obce mezi sídlištěm Vajgar a sídlištěm Otín. Pozemky jsou přístupné ze silnice III. třídy č. III/2312, silnice do nich nezasahuje. Jižně až jihovýchodně od této silnice začíná sídliště Otín. Pozemky nejsou žádným způsobem užívány. POROST: Jedná se o travnatou plochu, z větší části porostlou dřevinami náletového charakteru, bez údržby. Na pozemcích se nachází více jak 50 ks stromů, jedná se převážně o mladší stromy v odhadovaném stáří 10 - 40 let, v převážné míře vzniklé náletem, neudržované, tvořící zeleň v nezastavěném území obce podél komunikace. Porost je smíšený stromový se zřetelným zastoupením 2 - 3 hlavních druhů (bříza cca 40 %, olše cca 35 %, dub cca 10 %, v menší míře borovice, vr... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Jindřichův Hradec

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí