Pozemková parcela č. 1454/18 v k.ú. Řehlovice, obec Řehlovice

( okres Ústí nad Labem)

Popis nemovitosti

Pozemková parcela č. 1454/18 o výměře 84 m2, ostatní plocha, silnice, chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památky, katastrální území a obec Řehlovice. Druh pozemku a způsob využití neodpovídá skutečnosti – jedná se o zatravněný pozemek s nálety. Na výpisu z katastru nemovitostí je u způsoby ochrany mj. uvedeno „chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna". Dle AOPK – identifikace parcely ze dne 18. 1. 2024 a sdělení Regionálního pracoviště Správy CHKO České středohoří ze dne 22. 1. 2024 NELEŽÍ pozemek v žádné CHKO ani NP. Pozemek není situován v záplavovém území. Dle Územního plánu obce Řehlovice byl pozemek před rozdělením geometrickým plánem (oddělení z pozemku, p.p.č. 1454/15) veden jako „plocha dopravní infrastruktury – silniční“. Oddělená část – realizovaný pozemek má nyní společnou hranici s pozemkem (ČR-SPÚ) vedeným jako „plochy zemědělské“.

Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Ústí nad Labem

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí