Pozemek KN parc. č. 1546 - k.ú. CETORAZ, bezpečnostní přeliv rybníka

( okres Pelhřimov)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí