POZEMEK, P. P. Č. 296/2 O VÝMĚŘE 758 M2 V K. Ú. MEZIBOŘÍ U LITVÍNOVA, OBEC MEZIBOŘÍ

( okres Most)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí