Pozemek, p. č. 6926/3 o výměře 1742 m2 v k. ú. Most II, obec Most

( okres Most)

Popis nemovitosti

Pozemek, parcela č. 6926/3 v k. ú. Most II je dle katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Jedná se o rovinatý pozemek nepravidelného tvaru, který se nachází na okraji východní části města Mostu, po levé straně silnice I. třídy č. 13 Chomutov – Teplice, navazuje na silniční těleso v prostoru mezi nájezdem u Mostu a čerpací stanicí pohonných hmot Chanov I. Na pozemku se nachází travní porost, náletové dřeviny, keře šípku a jeden listnatý strom. Pozemek není přímo dostupný z veřejné plochy. Pozemek se nachází v ochranném pásmu komunikace a je součástí biokoridoru LBK 19. Dle platného Územního plánu města Mostu se uvedený pozemek nachází v nezastavěném území v lokalitě se způsobem využití „ZO – veřejná zeleň ochranná, izolační a ostatní“. Na převáděném majetku se nachází a ochranným pásmem zasahují zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., IČO: 29148278, CETIN a.s., IČO: 04084063 a zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451. Podrobnější informací naleznete v příloze.

Doporučujeme v okrese Most

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí