Pozemek p. č. 320 (793 m2) k. ú. Stvolínecké Petrovice

Stvolínecké Petrovice ( okres Česká Lípa)

Popis nemovitosti

Předmět aukce je svažitý ve tvaru lichoběžníku. Je zcela zatravněn a na části rostou trvalé porosty (jasan, javor, hrušeň, jabloň). Jedná se o neudržované trvalé porosty náletového typu a přestárlé ovocné stromy. Přes pozemek vede bezejmenný potok. Jedná se o vodní tok, jehož koryto se mění dle počasí a ročního období. Přístup a příjezd k pozemku je ze silnice na p. č. 302 ve vlastnictví Libereckého kraje nebo z účelové komunikace na p. č. 310 ve vlastnictví obce Stvolínky. Dle Územního plánu obce Stvolínky se předmět aukce nachází v nezastavěném území s funkčním využitím plochy zemědělské. Předmět aukce leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod a ochranném pásmu silnice. Na předmětu aukce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., ochranné pásmo stanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., podzemní sítě komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a sítě společnosti CETIN a.s. a jejich ochranná pásma.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Česká Lípa

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí