Pozemek p. č. 1049 k. ú. Mimoň (514 m2)

( okres Česká Lípa)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc: parcela č. 1049 o výměře 514 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, v katastrálním území Mimoň, obec Mimoň, vedeno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa a zapsáno na LV č. 60000. Součástí Předmětu aukce jsou trvalé porosty (habr obecný, líska obecná a trnovník akát). Popis Předmětu aukce: Předmět aukce se nachází v centru obce v zastavěné části. Pozemek je sklonitý v nepravidelném tvaru. Pozemek je zatravněn a jsou na něm trvalé porosty – viz výše . Dle sdělení města Mimoň vede přes část předmětu aukce přístup k pozemkům ve vlastnictví města Mimoň s podzemní stavbou neužívaného pískovcového sklepa. Přístup přes předmět aukce není právně ošetřen. Pozemek není oplocen, je neudržovaný. Přístup a příjezd k pozemku je z komunikace na p. č. 1040 ve vlastnictví města Mimoň (LV 1). Podle platného Územního plánu města Mimoň je pozemek p. č. 1049 v katastrálním území Mimoň zařazen v plochách s funkčním využitím: částečně v zastavitelné ploše smíšené obytné – centrální Z1, částečně v ploše veřejných prostranství – komunikace, částečně v ploše veřejných prostranství – zeleň. Předmět aukce se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, území s archeologickými nálezy, ochrann... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Česká Lípa

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí