P. P. P. Č. 488/13, 488/56, 488/57, 488/79, 488/80, 618/23, 618/56 A 618/57 O CELKOVÉ VÝMĚ

( okres Most)

Popis nemovitosti

1. Předmětné pozemky se nachází v nezastavěném území obce Braňany, severně od města Mostu, poblíž letiště Most. Jedná se o pozemky nepravidelných tvarů, které se nacházejí v chráněném ložiskovém území Braňany – Černý Vrch vymezené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí. Organizace, které bylo stanoveno chráněné ložiskové území Braňany – Černý Vrch č. 10630000 je společnost KERAMOST, akciová společnost, zkráceně: KERAMOST, a.s. Přístup k pozemkům je přes pozemky ve vlastnictví právnických osob. 2. Pozemek, p. p. č. 488/79 je pokryt trvalými, náletovými porosty a navazuje na podobnou zalesněnou plochu. Pozemek, p. p. č. 488/80 má podobný charakter jako p. p. č. 488/79, částečně je zarostlý trvalými náletovými porosty. Pozemky p. p. č. 488/13, 488/56, 488/57, 618/23 a 618/56 se nacházejí na dně těžebního prostoru (původně se nacházely na původním terénu, který byl o zhruba 30 m výše). Pozemek p. p. č. 618/57 tvoří nezpevněnou cestu na hranici povrchového lomu. 3. Dle platného Územního plánu Braňany vč. změny č. 1 se p. p. p. č. 488/57, 618/56 a 618/57 nachází v lokalitě se způsobem využití „Ostatní plochy, ostatní komunikace“. Pozemek p. p. č. 488/79 a 618/23 se nachází v lokalitě se způsobem využití „Zeleň“. Pozemek p. p. č. 488/80 se nachází v lokalitě se způsobem využití

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Most

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí