Náchod, byt.jed. č. 1527/17 v ul. Pražská č.p. 1527,1528, včetně pod. na spol.částech domu

Náchod ( okres Náchod)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: - jednotka č. 1527/17, způsob využití: byt, typ jednotky: byt. z. (jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb.,), podíl na společných částech domu a pozemku: 2690/193060, vymezeno v budově Náchod, č. p. 1527, č. p. 1528, byt. dům, LV 5805, na parcela st. p. č. 1771, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, LV 5805 zapsaná na listu vlastnictví č. 8510 pro katastrální území a obec Náchod v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod - spoluvlastnický podíl o velikosti 2690/193060 na společných částech domu č. p. 1527, 1528, část obce Náchod, způsob využití byt. dům na st. p. č. 1771, způsob ochrany vnitř. lázeň. území, ložis. slatin a rašeliny, ochr. pásmo 1. st. - spoluvlastnický podíl o velikosti 269/19306 k pozemku stavební parcela č. 1771, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Náchod, č. p. 1527, 1528, byt. dům, způsob ochrany vnitř. lázeň. území, ložis. slatin a rašeliny, ochr. pásmo 1. st. zapsané na listu vlastnictví č. 5805 pro katastrální území a obec Náchod, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Nedílným předmětem prodeje je i použitý movitý majetek (opotřeb... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Náchod

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí