k.ú. Suché, p.p.č. 262/3 o výměře 1 992 m2 (spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2) - A

( okres Teplice)

Popis nemovitosti

Prodávaný majetek se nachází mimo zastavěné území obce v prostoru rekultivovaného území po skončené důlní činnosti lomu „Chabařovice a je částí obslužné komunikace k bývalému lomu". Dle vyjádření magistrátu města Teplice, odboru dopravy ze dne 15.11.2019, se na pozemku p.p.č. 262/3 (na prodávaném majetku) nachází veřejně přístupná účelová komunikace sloužící především k obhospodařování sousedních zemědělských pozemků. Tato veřejná účelová komunikace je využívána veřejností i jako cyklostezka, jelikož se jedná o komunikaci propojující bývalé výsypky s oblastí Jezera Milada. Veřejná účelová komunikace na převáděném majetku je ve zhoršeném technickém stavu. Dle sdělení Obvodního báňského Úřadu v Mostě není prodávaný majetek součástí dobývacího prostoru. Dle územního plánu magistrátu města Teplice se pozemek nachází v nezastavěném území s funkčním využitím rekultivační území. Je zde navrženo vedení E50 220kV „Užín – Býčkovice – Výhled“, pozemek se nachází v lokálním biokoridoru a v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodních minerálních vod. Zdrojem zveřejněné ortofotomapy je dálkový přístup ČUZK.

datum dražby:

Doporučujeme v okrese Teplice

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí