k.ú. Soběchleby u Krupky, p.p.č. 723/1 o výměře 844 m2, AUKCE č. EAS/UTP/050/2024

Soběchleby ( okres Teplice)

Popis nemovitosti

Pozemek p.p.č. 723/1 v k.ú. Soběchleby u Krupky v obci Krupka, okr. Teplice, Ústecký kraj se nachází na jižním okraji města Krupka v části Soběchleby, pod hrází vodní nádrže Kateřina. Jedná se o volný, nezastavěný pozemek s trvalými porosty, který netvoří jednotný funkční celek s žádnou stavbou. Pozemek je součástí volně přístupné krajiny v nezastavěném území obce Krupka. Přesné hranice pozemku nejsou v terénu zcela zřejmé. Přístup k pozemku je pouze pro pěší polní cestou za odbočkou z místní komunikace směrem na Modlany. Z druhé strany pak od hráze vodní nádrže Kateřina. Polní cesta pozemek p.p.č. 723/1 protíná. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Pozemek se dle územního plánu Krupka nachází v nezastavěném území v ploše „SN“ – smíšeného nezastavěného území. Limitem v území je ochranné pásmo dráha v severní části pozemku, poddolované území, ložisko nerostných surovin, chráněné ložiskové území. Plochy smíšené nezastavěného území SN Hlavní využití: - zeleň krajinná s vegetačními prvky – trvalé travní porosty, vegetační doprovod, vodotečí, parky - veřejné parkové plochy, městské lesoparky apod. Přípustné využití: - stavby související s péčí o přírodu a krajinu, zejména s její ochranou a revitalizací a údržbou - stavby pro provoz a údržbu, umístěné pouze mimo plochy a koridory... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Teplice

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí