k.ú. Měrunice, p.p.č. 1700/4 o výměře 52 m2,AUKCE č. EAS/UTP/052/2024

( okres Teplice)

Popis nemovitosti

Jedná se o pozemek v nezastavěném území obce Měrunice, nacházející se ve východní části obce Měrunice. Pozemek se nachází na samém rozhraní katastrálního území obce Měrunice a obce Červený Újezd u Mukova. Pozemek, je z převážné části zatravněn, malá část pozemku zasahuje do zpevněné plochy. Pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace nachází v nezastavěném území obce na ploše se způsobem využití: „P“ - plochy veřejných prostranství. Hlavní využití: plochy pro umístění pozemků veřejných prostranství. Přípustné využití: Pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a veřejné zeleně, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Podmíněně přípustné využití: Pozemky občanského vybavení slučitelné s funkcí veřejného prostranství - jmenovitě dětská hřiště a stánkový prodej. Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu - výšková regulace zástavby: Výstavba drobných staveb omezena výškově na přízemní stavby. Na p.p.č. 1700/4 nezasahují veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, v jejichž zájmu by bylo možné dotčené pozemky vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo. Přes p.p.č. 1700/4 neprochází vedení sítí technické infrastruktury.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Teplice

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí