k.ú. Měcholupy u Žatce p.p.č. 1086 o výměře 45 m2

( okres Louny)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí