k. ú. Dolní Bojanovice - podíl id. 1/2 parc. č. 1941/13

( okres Hodonín)

Popis nemovitosti

Pozemek parcela číslo: 1941/13 se nachází v trati Díly u nového rybníka, západně mimo současně zastavěné území obce Dolní Bojanovice, ve vzdálenosti do 2 km. Pozemek je prost porostu. Na pozemku se nachází vodohospodářská zařízení (vodovod a kanalizace, vč. objektů na nich). V případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí. Dle platného územního plánu obce Dolní Bojanovice se pozemek nachází v nezastavěném území a je součást plochy s rozdílným způsobem využití „ZO Plochy zemědělské – orná půda“; dále se celý pozemek nachází v ploše „PEO43 Plocha opatření proti vodní erozi“ a současně v „průzkumném území“. Severní část pozemku zasahuje do koridoru „K-D5 koridor dopravní infrastruktury – cyklistické“. Na základě evidence údajů o území v územně analytických podkladech je na předmětném pozemku evidován ropovod (MND Gas Storage a. s.), vodovod, výhradní bilancované ložisko nerostných surovin 3138801 Hodonín – Břeclav (surovina lignit), chráněné ložiskové území Hodonín č. 13870000 (surovina lignit), oblast větrné eroze.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Hodonín

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí