Jaroměř - spoluvl. podíl o velikosti 1/4 k pozemkům p.č. 581/2 a p.č. 4141/7

( okres Náchod)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí