Hulín - stavba bez čp/če (tech.vyb.) na pozemku parc. č. 3194/2 v kat. území Hulín

( okres Kroměříž)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí