Hradce u Homol, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 16/63 na pozemku parc. č. 1179/15

Lipí ( okres České Budějovice)

Popis nemovitosti

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 16/63 na pozemku parc. č. 1179/15 v katastrálním území Hradce u Homol. Pozemek se nachází severně od obce Hradce, mezi obcemi Lipí a Hradce, pozemek je součástí většího zalesněného celku, nachází se na jeho západním okraji, přístupný je přes pozemky ve vlastnictví jiných osob. V platném územním plánu obce Hradce je pozemek veden v nezastavěném území obce jako plocha lesní. Po celé ploše pozemku jsou porosty dřevin, které mají charakter lesních porostů. V platném LHO2 je zařazen jako lesní porost 11Ea. Lesní porost se nachází v imisním pásmu ohrožení D, je zařazen do kategorie lesa hospodářského. Na pozemku nejsou významné terénní překážky, nemá zhoršené odtokové poměry. Pozemek se nenachází v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů, nenachází se v území s předmětem ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese České Budějovice

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí