Garáž, Železná Ruda

Železná Ruda ( okres Klatovy)

Popis nemovitosti

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

spoluvlastnický podíl id. 144/920 - bytová jednotka číslo 217/101 v budově č.p. 217, způsob využití garáž, stojící na pozemku parc. č. St. 544, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Železná Ruda, katastrální území Špičák, na listu vlastnictví č. 1293;

podíl na společných částech id. 12744/192395 - pozemek parcelní číslo St. 544, o výměře 796m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba, způsob využití byt.dům, číslo popisné 217,

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Železná Ruda, katastrální území Špičák, na listu vlastnictví č. 1253; spoluvlastnický podíl id. 12744/192395 - pozemek parcelní číslo 404/125, o výměře 650m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Železná Ruda, katastrální území Špičák, na listu vlastnictví č. 1253;

Garáž s ozn. bytová jednotka . 217/101 je umístěna  v 1.PP. bytového domu a zaujímá prakticky celou jeho užitnou plochu. Vstup a vjezd je v severozáp... Pro celý popis klikněte ZDE !

Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Klatovy

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru Exdražby, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí