Dvorec - p.č. 567 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Dvorec ( okres Plzeň-jih)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc: pozemek p.č. 567 o výměře 857 m2 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v k.ú. Dvorec, obec Nepomuk zapsaný na LV 60000 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-jih. Pozemek se nachází ve městě Nepomuk, konkrétně v části Dvorec. Město leží cca 33 km jihovýchodně od Plzně. Občanská vybavenost města je stejně jako vybavenost inženýrskými sítěmi kompletní. Město je dostupné vlakem i autobusem. Předmětný pozemek se nachází mezi řekou Úslavou a Panským rybníkem. Pozemek je veřejně přístupný přes pozemky jiných vlastníků a není nikým užívaný. Na pozemku se nenachází žádná stavba ani venkovní úprava, jsou zde trvalé porosty. Dle územního plánu je pozemek mimo zastavěné území v ploše vodní s hlavním využitím pro vodní plochy a koryta vodních toků, což je v souladu s evidencí v KN. Pozemek je v záplavovém území Q5.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Plzeň-jih

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí