DŮM č. p. 161 na st. p. č. 600 v k. ú. Náchod

Náchod ( okres Náchod)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce jsou: Pozemek stavební parcela č. 600 o výměře 182 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, vnitř. lázeň. území, ložis. slatin a rašeliny, ochr. pásmo 1. st., jehož součástí je stavba: Náchod, č. p. 161, občanská vybavenost, vše zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a obec Náchod, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod, včetně všech součástí a příslušenství. Popis Předmětu aukce: Pozemek st. p. č. 600 je rovinný a z větší části je zastavěn stavbou č. p. 161, část pozemku tvoří malý dvůr, stáří domu je více než 150 let. Budova je v současné době prázdná, nevyužívaná, do poloviny roku 2022 sloužila jako administrativní budova. Budova se nachází v centru města, přístup je zajištěn z veřejné komunikace, ulice Riegrova, a je napojena na elektro, vodovod, kanalizaci a dálkové vytápění. V bezprostředním okolí pozemku se nenachází žádné rušivé vlivy. Předmětný majetek dle vyjádření Národního památkového ústavu není kulturní památkou. Nachází se v památkové zóně Náchod, dále v Ochranném pásmu pro státní zámek v Náchodě a soubor památ... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Náchod

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí