Dubí-Bystřice, podíl o vel. id. 1/4 vzhledem k celku - budova bez čp/če na p.č. 409/2 a bu

( okres Teplice)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/4 vzhledem k celku ke stavbám: • část obce: 0, č. budovy: bez čp/če, způsob využití: garáž, způsob ochrany: 0, zapsaná na listu vlastnictví č. 1593, pro katastrální území Dubí-Bystřice, obec: Dubí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Teplice. Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka (resp. spoluvlastníků), na parcele číslo 409/2, katastrální území Dubí-Bystřice, • část obce: 0, č. budovy: bez čp/če, způsob využití: garáž, způsob ochrany: 0, zapsaná na listu vlastnictví č. 1593, pro katastrální území Dubí-Bystřice, obec: Dubí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Teplice. Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka (resp. spoluvlastníků), na parcele číslo 409/3, katastrální území Dubí-Bystřice. Popis předmětu aukce: Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 vzhledem k celku na dvou stavbách – garážích stojících na pozemcích, které jsou ve spoluvlastnictví dalších dvou fyzických osob, přičemž jeden ze spoluvlastníků pozemků je i spoluvlastníkem předmětných staveb. Ve skutečnosti se jedná o jednu stavbu umístěnou na pozemku p.č. 409/2 v celé jeho ploše a na části pozemku... Pro celý popis klikněte ZDE !

Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Teplice

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí