Dražba chaty v Uherském Brodě, okres Uherské Hradiště

Uherský Brod ( okres Uherské Hradiště)

Popis nemovitosti

Předmětem dražby nemovitostí je celek sestávající z:I) objektu neevidovaného v KN, na pozemku p.č. 1164/7, včetně pozemku p.č. 1164/7 - zahrada, LV č. 7301, v k.ú. Uherský Brod, obec Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1173/1 - orná půda, LV č. 7299, v k.ú. Uherský Brod, obec Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 2755/19 je situován objekt rodinné rekreace, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí.Dne 5.5.2020 vydal Městský úřad Uherský Brod, obvod stavebního úřadu, SDĚLENÍ, ve kterém se odkazuje na dodatečné povolení stavby nazvané „Zahrádkářská chata“ na pozemku p.č. PK 1164/1 v katastrálním území Uherský Brod ze dne 22.2.2002, včetně projektové dokumentace.Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.Ocenění bylo provedeno dle zjištěného stavu.Jedná se o zděný objekt pro rodinnou rekreaci pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou - bobrovkou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce, nachází se v okrajové části obce Uherský Brod, jako samostatně stojící. Parkování je možné na negarantovaném místě

Doporučujeme v okrese Uherské Hradiště

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru Portál dražeb, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí