Chlum u Rakovníka, id. 1/2 pozemků p. p. č. 556/17, 556/22, 556/28 - ostatní plocha

Chlum ( okres Rakovník)

Popis nemovitosti

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: • id. 1/2 pozemku pozemková parcela č. 556/17 o výměře 3 275 m2, ostatní plocha, jiná plocha • id. 1/2 pozemku pozemková parcela č. 556/22 o výměře 3 833 m2, ostatní plocha, neplodná půda • id. 1/2 pozemku pozemková parcela č. 556/28 o výměře 1 427 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Chlum u Rakovníka, obec Pavlíkov, vedených u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník a zapsaných na LV č. 152. Pozemky se nachází ve východní části obce Pavlíkov, v katastrálním území Chlum u Rakovníka, cca 200 m od zastavěného území obce. Jsou svažité s jižní až jihovýchodní orientací, nepravidelného tvaru a z převážné části pokryty náletovými dřevinami. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněné cestě ze severu přes pozemek p. p. č. 556/28. Pozemky nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě. Na pozemku p. p. č. 556/28 se nachází maringotka a včelí úly, které jsou ve vlastnictví fyzické osoby a nejsou předmětem prodeje.

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Rakovník

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí