Černíč u Hradešic,podíl o velikosti 1/20 pozemku KN p.p.č.1388/49

( okres Klatovy)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí