Budova Janov, č.p. 250, rod. dům, včetně pozemků p.č. St. 240/1, 138/1, 138/2 v k.ú. Janov

Janov ( okres Bruntál)

Tato zakázka již není aktivní

Realitní server ÚZSVM na kterém se nacházela ji již nemá jako aktivní.

Dražby nemovitostí