Bílina-Újezd, p.č. 470/1 o výměře 2552 m2, AUKCE č. EAS/UTP/051/2024

Újezdské Předměstí ( okres Teplice)

Popis nemovitosti

Pozemek p.č. 470/1 k.ú. Bílina-Újezd se nachází na jihozápadním okraji města Bílina v části Újezdské předměstí. Jedná se o volný, nezastavěný pozemek s trvalými porosty, který netvoří jednotný funkční celek s žádnou stavbou a stavebním pozemkem a je součástí volně přístupné krajiny v nezastavěném území obce Bílina. Přesné hranice pozemku nejsou v terén u zcela zřejmé. Příjezd a přístup k pozemku je ulicí „Pod Bořní“ a dále pak po nezpevněné polní cestě. Pozemek se nachází částečně v nezastavěném a částečně na zastavitelném území obce na ploše se způsobem využití: „NP“-plochy přírodní Hlavní využití: plochy určené pro zachování a rozvoj přírodních hodnot území, mimo zastavěná a zastavitelná území, zvláště chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit, prvky územního systému ekologické stability. Přípustné využití: vodní plochy. Podmíněné přípustné využití: stavby určené ke snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby pro ochranu přírody, účelové komunikace s možným vedením stezek pro pěší a cyklostezky, nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury za podmínky, že nenaruší hospodářskou a krajině-ekologickou funkci zeleně. „DS“ – dopravní infrastruktura silniční Hlavní využití: plochy pro sil... Pro celý popis klikněte ZDE !

datum dražby:
Nenalézáte vhodnou nemovitost ke koupi ? Zadejte si poptávku. S hledáním Vám rádi pomůžeme !

Doporučujeme v okrese Teplice

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí