Aukce - p. č. 2445/2, 2451/5, 2451/5 k. ú. Česká Ves

Česká Ves ( okres Jeseník)

Popis nemovitosti

Předmětné pozemky se nachází v okrajové části obce Česká Ves. Pozemek p. č. 2445/2 tvoří remízek mezi poli a pozemky p. č. 2451/5 a 2451/6 tvoří úzký pruh s trvalými porosty podél železniční tratě. Rozhodnutím Okresního úřadu Jeseník, okresního pozemkového úřadu, ze dne 20. 7. 1998 bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy pro pozemky parcely č. 2451/5 a 2451/6 v k. ú. Česká Ves přes pozemek parcelu č. 1841/1 v k. ú. Česká Ves. Dle geometrického plánu č. 1791-238/2020 ze dne 12. 6. 2020 byl pozemek parcela č. 1841/1 rozdělen na pozemky parcely č. 1841/1, č. 1841/5 a č. 1841/6 v k. ú. Česká Ves. Vlastníkem výše uvedených nemovitých věcí je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 697 97 111.

datum dražby:

Doporučujeme v okrese Jeseník

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Podobné nemovitosti

Dražby nemovitostí