1/2 podíl - st.p.č. 202 jehož součástí je rozestavěná budova, p.p.č 296 a 294/1 v k.ú. Těc

Těchlovice ( okres Hradec Králové)

Popis nemovitosti

Jedná se o rozestavěný rekreační objekt o zastavěné ploše 24 m2. Výstavba probíhala před 30 lety. Objekt byl ve stádiu hrubé stavby, avšak střešní konstrukce nebyla provedena nebo bez střešní krytiny, která se již rozpadla a celá stavba tak trpí. Základy a obvodové zdivo lze prohlásit za dobré. Vodorovné konstrukce jsou však narušeny a mají velmi zkrácenou životnost. Na pozemcích se nachází ovocné dřeviny, při okraji náletové porosty břízy, dubu a habru, je bez oplocení. Samotné pozemky jsou svažité. Na prodávaném majetku či v jeho blízkosti se nachází zařízení a jejich ochranná pásma nebo bezpečnostní pásma, a to konkrétně: • energetického zařízení typu nadzemní vedení do 1 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. • přístup k majetku probíhá po nezpevněné cestě na pozemku p.č. 300/1, která je v majetku obce Těchlovice, avšak s majetkem je propojena jedním bodem. Faktický přístup je tak přes soukromý pozemek cizího subjektu, kde není zřízeno věcné břemeno ve prospěch vlastníka majetku. Průkaz energetické náročnosti rozestavěné chatky se dle zákona č. 406/2000 Sb. nevyžaduje, neboť se jedná o rekreační objekt.

datum dražby:

Doporučujeme v okrese Hradec Králové

Makléř této nemovitosti

Informace k dražbě

Kompletní informace k této dražbě najdete na stránce příslušného dražebníka.

Zobrazuje se Vám náhled inzerátu vyhledaný dražebním vyhledávačem eDražby.cz na serveru ÚZSVM, kompletní detail inzerátu naleznete zde.         Chcete-li nahlásit chybu v zakázce klikněte ZDE.

Dražby nemovitostí